Oprisk

Felépítés

 

A rendszer moduláris felépítésű, az egyes modulok az alábbiak:

  • Veszteségadat-gyűjtő modul: a működési kockázati veszteségesemények decentralizált gyűjtésére szolgál. A fejlett banki gyakorlat alapján kialakított felhasználói szerepkörrel rendelkező modul az Excel formátumnál jóval hatékonyabban és biztonságosabban támogatja az adatgyűjtés folyamatát, számos terhet levéve a kockázatkezelésről (több lépcsős ellenőrzések, külső adatbázis export, felügyeleti és vezetői riportok, stb). Amennyiben az adatgyűjtés folyamatának támogatására a banknál bevezetésre kerül egy másik – pl. anyabank által javasolt - megoldás, az Oprisk Manager moduljának párhuzamos alkalmazása akkor is előnyös lehet: ebben az esetben a workflow használata nélkül, az adatbázis beimportálásával a kockázatkezelési terület ki tudja használni a felsorolt – 3. pontban részletesen kifejtett - többlet funkciókat.  

  • Kockázat és kontroll önértékelő modul: a modul a bank kockázatainak és a kockázatok csökkentésére szolgáló kontrolloknak az értékelésére (kvalitatív és kvantitatív) szolgál. A rendszer hatékonyan szolgálja ki a kockázatkezelő legtöbb manualitást és időt igénylő feladatát: az önértékelés előkészítését, valamint az önértékelési feladatok kiosztását és a számszerűsített kockázatok összesítését (a bank kockázati térképének előállítását). A részletes funkciókat a 4. pont tartalmazza.

  • Kulcskockázati indikátorok modul (KRI): a működési kockázati kulcsindikátorok definiálását, az értékek rendszeres gyűjtését, illetve intézményi szintre aggregálását támogatja. Az intézmény más rendszerben – akár Excelben - nyilvántartott KRI adatbázisának beimportálása után mind a mutatók rendszeres gyűjtése, elemzése, időszaki felülvizsgálata egyszerűbbé és hatékonyabbá válik (részletes funkciókat az 5. pontban soroljuk fel).

  • Szcenárióelemzés modul: a modul a működési kockázati extrém, ámde lehetséges események (szcenáriók) struktúrált előkészítését (azaz a kockázati profil megfelelő lefedését), valamint a szcenárióalkotás folyamatát támogatja a többi modulból előhívható kapcsolódó információkkal, az önértékelési modulban beállított paraméterbecslési módszertan szerint. A részletes funkciókat a 6. pontban mutatjuk be.

  • Tőkeszámítás modul: a modul mindhárom lehetséges módszer szerinti tőkeszámítást támogatja, de legtöbb segítséget a fejlett módszerrel belső vagy szabályozói tőkekövetelményt számító hitelintézetek számára nyújtja a modulba integrált statisztikai, elemző program segítségével. A modul, akár bővebb modellezési ismeretek nélkül is képes végigvezetni a felhasználót a belső tőkeszámítási folyamaton számos választható statisztikai, és grafikus eszköz segítségével az előző négy modulból származó input adatok, valamint külső adatok hozzáadásával. A funkciókról és előnyökről részletesebben a 7. pontban írunk.

Az egyes modulok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ami azt jelenti, hogy bizonyos információk több modulban is előhívhatóak, ill. egyes modulok használják a másik modulban létrehozott információtartalmat. Az integrációt konzisztens és felhasználóbarát módon alakítottuk ki.

Valamennyi modulhoz tartozik egy riportok menüpont, mely előre definiált, ámde a felhasználó által bizonyos mértékig flexibilisen módosítható jelentéseket tartalmaz.

 

 

A rendszer első négy modulja a központi intézkedések nyilvántartása körül csoportosul, hiszen mind a tény veszteségek gyűjtése, mind az önértékelés, KRI gyűjtés és szcenárióelemzés során tehetnek javaslatokat a felhasználók különböző kockázatcsökkentő, kontrollokat erősítő intézkedésekre. A kockázatkezelő (vagy akár más kontroll területek) munkáját nagyban megkönnyíti, hogy a javaslatokat, azok megvalósításáról hozott döntéseket, a tényleges megvalósítást egyetlen, közös nyilvántartásban követhetik nyomon, hozzárendelve a döntéshozó által kijelölt felelősöket, határidőket. A rendszer a beállításoknak megfelelően követi és jelzi (esetleg figyelmezteti), riportolja a megvalósult és meg nem valósult intézkedéseket, megkönnyítve a felsővezetők felé történő beszámolást. Ezen funkció teszi lehetővé, hogy a felső vezetés és a felügyelő bizottság is megfelelően átfogó, mégis áttekinthető képet kapjon az intézmény teljes kockázati spektrumáról.

 

 

Jogosultságok, szerepkörök

 

A rendszer fejlett jogosultságkezeléssel rendelkezik, amely több célt is szolgál: lehetővé válik, hogy az egyes felhasználók csak a számukra engedélyezett funkciókat, riportokat használhassák, valamint modulok adatbázisainak meghatározott szegmenseire – azaz a saját feladatkörükhöz tartozó eseményekre, ill. adatokra lássanak rá; valamint jelentős mértékben támogatja a munkafolyamatokat. Az egyes szerepkörök szerint eltérő, személyre szabott nyitóképernyő fogadja a rendszer felhasználóit, mely első helyen tartalmazza az adott felhasználó, ill. szervezeti egysége feladatait; illetve hasznos információkkal szolgál számára az adott modulhoz kapcsolódóan.